ทฤษฏีฟุตบอลของไทย

ทฤษฏีฟุตบอลของไทยกีฬาอันดับ 1 ของบ้านเรา กีฬาฟุตบอลนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาที่นิยมกันทั่วโลกและถือเป็นกีฬาสากล นักฟุตบอลที่เก่งๆ มีความสามารถจะมีคนรู้จักกันทั่วโลก เป็นกีฬาที่มีรายได้สูง ผู้สอนฟุตบอลที่มีความสามารถจะได้รับการยกย่องมีความเป็นอยู่ที่ดี

Continue reading »