แผนการเตรียมทีมชาติและรูปแบบการฝึกซ้อมของกีฬาฟุตบอล

การที่จะเตรียมชาติก่อนจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นโค้ชจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมวางแผนก่อนเพื่อหาวิธีให้เป็นแชมป์หรือประสบความสำเร็จที่ได้กำหนดไว้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ด้านเทคนิคต่างๆที่นักกีฬาควรมีรวมกับแทคติคที่โค้ชได้วางไว้ รวมถึงสภาพของจิตใจโดยที่โค้ชจะใช้วิธีการต่างๆกระตุ้นนักกีฬาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอาจใช้เทคนิคทางด้านจิตวิทยาเข้ามาใช้อาจเกิดประโยชน์มากขึ้น

เป้าหมายของการฝึกซ้อมจะสามารถแบ่งระยะเวลาเป็น19สัปดาห์ในการตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อมในการเตรียมความพร้อมของทีม

สัปดาห์ที่1 ให้นักกีฬาเข้ามารายงานตัวโดยจะมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับการตรวจสุขภาพของนักกีฬาทุกคนก่อนเพื่อหาโรคติดต่อต่างๆ วันต่อมาได้ให้นักกีฬาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายว่ามีความพร้อมแค่ไหนจากนั้นให้โค้ชได้แจ้งคำชี้แจงต่างๆให้นักกีฬาได้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการเข้าฝึกซ้อมและเรื่องอื่นๆ

สัปดาห์ที่2-6 โดยโค้ชจะสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬาจากขั้นตอนพื้นฐานแต่อยู่ในช่วงระยะเวลายาว ความหนักของการฝึกซ้อมระดับปานกลาง

สัปดาห์ที่7-8 โค้ชควรหาทีมใดทีมหนึ่งเพื่อจัดการแข่งขันโดยการอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน เช่น การยืนตำแหน่งของนักกีฬาแต่ละคน ความพร้อมทางด้านร่างกาย ความพร้อมทางด้านแทคติคของโค้ช จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอุ่นเครื่อง

สัปดาห์ที่9-12 สร้างสมรรถภาพของกีฬาฟุตบอลให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รูปแบบในการฝึกซ้อมอยู่ในระยะเวลาที่น้อยลงแต่เพิ่มความหนักในการฝึกซ้อมยิ่งขึ้น

สัปดาห์ที่13-15 ในระยะเวลาแรกให้โค้ชลดความหนักในการฝึกซ้อมตามลำดับตั้งแต่สัปดาห์ที่13-14จากสัปดาห์ที่14มาให้โค้ชค่อยๆเพิ่มความหนักในการซ้อมเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่15 และสัปดาห์ ที่16-19อยู่ช่วงเวลาที่แข่งขัน

ลักษณะการกำหนดแต่ละช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์สามารถแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลา เช้ากับบ่ายช่วงเวลาละ2ชั่วโมงความหนักของรูปแบบของการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับโค้ชว่ามีการกำหนดไว้อย่างไร