เมื่อเพื่อนร่วมทีมของตนเองได้ลูกฟุตบอล

ระหว่างการฝึกซ้อมโค้ชควรให้รู้จักการผ่านบอลที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรเมื่อผู้ที่กำลังจะผ่านบอลนั้นต้องมองหาช่องว่างหรือเป็นทิศทางในการผ่านบอล และผู้ที่ผ่านบอลนั้นจะต้องรู้จักเรื่องของการจังหวะเข้าตัดบอลของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ต้องมีความแน่ใจเสียก่อนว่าจังหวะในการส่งบอลนั้นไม่มีความกดดันต่อเพื่อนร่วมทีมในการเข้าบีบของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้ามีมุมหรือพื้นที่ว่างมากๆจะทำให้จังหวะในการผ่านบอลให้เพื่อนนั้นมั่นใจยิ่งขึ้นถึงตำแหน่งของลูกบอลนั้นไม่ไปตามตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมยืนก็ตามในการผ่านบอลนั้นผู้เล่นควรหามุมหรือพื้นที่ว่างให้ได้มากที่สุดจึงจะได้เปรียบในการผ่านบอลครั้งนั้น

ในจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมกำลังครองบอลอยู่นั้นผู้เล่นคนอื่นๆในทีมไม่ควรรอรับลูกฟุตบอลอยู่เสมอ ลักษณะในการวิ่งนั้นจะต้องวิ่งไปในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อรับลูกฟุตบอลจากเพื่อนร่วมทีมและที่สำคัญยังสามารถดึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่มาเข้าประกบอีกด้วยโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นจะหันหลังกลับไปหาผู้เล่นที่วิ่งมารับบอลจึงทำให้เกิดพื้นที่ว่างในการผ่านบอลให้กับผู้เล่นคนอื่นๆในทีม สิ่งสำคัญในการผ่านบอลนั้นยิ่งไม่มีพื้นที่ว่างจะลดลงไปดังนั้นการผ่านบอลไม่ควรผ่านบอลในจังหวะที่ช้าควรผ่านบอลด้วยความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงถ้ามีการผ่านบอลด้วยความเร็วที่ช้าจะทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสกัดบอลไปเสียก่อนจึงเป็นสาเหตุในการทำเกมรุกที่ไม่ต่อเนื่อง

ดังนั้นเมื่อสูญเสียในการครองบอลนั้นต้องกลับลงมาอยู่ในตำแหน่งหลังบอลทันที ควรผ่านบอลหรือเล่นบอลให้เร็วที่สุดถึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบก็ตาม เมื่อเพื่อนฝ่ายตนเองได้ครอบครองบอลนั้นควรเคลื่อนที่หาตำแหน่งหรือพร้อมที่จะรับลูกฟุตบอลเสมอและที่สำคัญต้องพยายามดึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เคลื่อนตำแหน่งตามมาเพื่อให้เพื่อนมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นในขณะกำลังทำเกมรุก