ระเบียบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ระเบียบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้แจ้งคณะกรรมการให้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นแล้วนำไปแจ้งให้ทีมฟุตบอลต่างๆเข้ามาสมัครเพื่อทำการแข่งขันให้ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้ปฏิบัติตามซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1 ประเภทของการแข่งขัน ซึ่งจะมีชื่อของระเบียบของการแข่งขันเขียนไว้อย่างชัดเจน เช่น ระเบียบของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าคัพ

2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้นมาจำนวน 1 ชุด มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลระหว่างการแข่งขันและดำเนินกิจการแข่งขันให้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ไม่ให้มีข้อบกพร่องทางร่างกายและให้เกิดผลดีต่อกีฬาฟุตบอลได้เป็นอย่างดี

3 สิทธิในการสมัครและคุณสมบัติของผู้เล่นเมื่อปี พ.ศ.2529 ได้มีทีมชนะเลิศฟุตบอลไทยแลนด์คัพ ของแต่ละภาคและทีมที่ชนะเลิศไทยแลนด์คัพรอบสุดท้ายเข้าทำการแข่งขันหากว่าทีมรองชนะเลิศไม่เข้าร่วมการแข่งขันให้ทีมรองชนะเลิศเข้าทำการแข่งขันแทนและทีมที่ทำการแข่งขันรอบสุดท้ายได้รับสิทธิ์เข้าทำการแข่งขันอยู่แล้วก็สามารถให้ทีมเข้าทำการแข่งขันต่อไปเลื่อนเข้ามาทำการแข่งขันแทนได้ไม่เกิน 1 ทีมรวมทั้งหมด 6 ทีมและในลำดับที่ 1-6 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ก. ในปีพ.ศ.2529 เข้าแข่งขันถ้าจำนวนที่ 6 ทีมของการแข่งขันให้พิจารณาทีมอันดับรองลงไปเข้าแข่งขันได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้

3.1 ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเพศชาย

3.2 ผู้เล่นต้องมีสัญชาติไทย

3.3 อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าทำการแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น