Latest Posts

แผนการเตรียมทีมชาติและรูปแบบการฝึกซ้อมของกีฬาฟุตบอล

การที่จะเตรียมชาติก่อนจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นโค้ชจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมวางแผนก่อนเพื่อหาวิธีให้เป็นแชมป์หรือประสบความสำเร็จที่ได้กำหนดไว้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้

Continue reading »

เมื่อถึงวันสิ้นสุดของฤดูกาลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ทีมในการแข่งขันเป็นลีกโดยการแข่งขันนั้นจะต้องทำการแข่งขันพบกันทุกทีมโดยการพบกันนั้นจะแข่งขันกันทั้งเหย้า

Continue reading »

เมื่อเพื่อนร่วมทีมของตนเองได้ลูกฟุตบอล

ระหว่างการฝึกซ้อมโค้ชควรให้รู้จักการผ่านบอลที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรเมื่อผู้ที่กำลังจะผ่านบอลนั้นต้องมองหาช่องว่างหรือเป็นทิศทางในการผ่านบอล และผู้ที่ผ่านบอลนั้นจะต้องรู้จักเรื่องของการจังหวะเข้าตัดบอล

Continue reading »

ระเบียบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ระเบียบของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้แจ้งคณะกรรมการให้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นแล้วนำไปแจ้งให้ทีมฟุตบอลต่างๆเข้ามาสมัครเพื่อทำการแข่งขันให้ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ

Continue reading »

รูปแบบการฝึกซ้อมที่สูงขึ้นของกีฬาฟุตบอล

การฝึกซ้อมของกีฬาฟุตบอลนั้นมีความจำเป็นต่อการแข่งขันอย่างยิ่งเพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและรูปแบบในการเล่น ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นต้องลงไปพบกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

Continue reading »